Skip to content
Nieuws

Meten is weten

Sinds 1 juli hebben wij een meet machine een Walter Helicheck Plus zodat wij alle bestaande geometrieën van de gereedschappen kunnen nameten en dus perfect kunnen na slijpen.

Bij speciaal gereedschappen kunnen wij een meet rapport mee leveren zodat onze klanten kunnen zien dat de speciaal frees binnen de gevraagde toleranties ligt, dus weer een top investering om onze klanten nog beter te kunnen bedienen zodat zij kunnen voldoen aan de steeds hogere eisen van hun producten.

Herslijpen van snijgereedschap

Een slimme, duurzame zet

Slijptechniek Vereijkens in Helmond ziet de vraag naar het herslijpen van snijgereedschappen toenemen. Dit wordt aan de ene kant veroorzaakt door toenemende gereedschapskosten en aan de andere kant drijft de noodzaak om te verduurzamen fabrikanten richting het herslijpen van snijgereedschappen. “De berg hardmetaal raakt een keer op, dus moet de verspanende industrie kijken naar efficiëntere manieren om economisch gunstig te kunnen produceren. Het herslijpen van snijgereedschap is een goede stap in die richting”, vertelt Marcel Röttjers van Slijptechniek Vereijkens.

Marcel Röttjers en Patrick Hendricks hebben een jaar geleden Slijptechniek Vereijkens overgenomen en timmeren sindsdien aan de weg met het herslijpen van snijgereedschappen en het produceren van specials. Het bedrijf streeft naar een hoog serviceniveau, korte lijntjes, snelle levertijden en een hoge kwaliteit. 

“Ons klantenbestand groeit gestaag dus we hebben begin september het machinepark uitgebreid met een nieuwe slijpmachine om aan de stijgende vraag te kunnen voldoen”, vertelt Hendricks. 

Het betreft een Schütte 325 linear die gespecialiseerd is in het produceren en herslijpen van snijgereedschappen. De slijpmachine is uitgerust met een automatiseringsoplossing, zodat Vereijkens in de avonduren onbemand kan produceren. 

“Met de nieuwe machine kunnen we 100 gereedschappen onbemand produceren of herslijpen. Met onze andere slijpmachine zijn dit er slechts 35 dus we zijn er qua capaciteit flink op vooruit gegaan. Overdag produceren we nu de specials en bereiden we de machine voor op het onbemand produceren van eenvoudigere gereedschappen in de avonduren”, aldus Röttjers. 

De nieuwe slijpmachine is voorzien van lineair aangedreven assen die in combinatie met de optimale thermische stabiliteit zorgt voor hoge nauwkeurigheden. De machine wordt ingezet om gereedschappen van rond 0,5 mm tot rond 40 mm te bewerken. Bijzonder is dat alles door elkaar bewerkt kan worden, zowel herslijpers, specials als normale gereedschappen. Daarbij maakt het niet uit of het nou boren of frezen zijn of van welk merk de gereedschappen zijn.

Herslijpen

Om transparantie te verkrijgen in de kosten die gepaard gaan met het herslijpen van gereedschappen, heeft Slijptechniek Vereijkens een slijpbeleid opgesteld. “Met dit slijpbeleid weet de klant altijd waar die aan toe is. Er zijn geen onverwachte kosten voor bijvoorbeeld het herslijpen van gereedschappen die erger beschadigd zijn dan andere of voor het aanbrengen van een bepaalde radius of coating. 

Het zit allemaal in een vaste prijs die we van tevoren met de klant hebben afgesproken. Met behulp van ons slijpbeleid ontzorgen we vervolgens de klant: de gereedschappen komen bij ons binnen, we bekijken welke gereedschappen wel te herslijpen zijn en welke niet en vervolgens brengen we het gereedschap weer volledig in originele staat terug”, vertelt Hendricks. Röttjers vult aan: 

“Het herslijpen van een gereedschap kost een derde van een nieuw gereedschap. Vroeger werden versleten gereedschappen gewoon weggegooid, maar dat is tegenwoordig wel anders.” Dat heeft volgens Röttjers met een aantal factoren te maken. Aan de ene kant worden maakbedrijven steeds bewuster van de gereedschapskosten die door de stijgende prijzen van hardmetaal toenemen. Ook duurzaamheid speelt in toenemende mate een rol bij bedrijven. 

Het maken van verspanende gereedschappen gaat gepaard met veel chemische processen. Door gereedschappen voor een tweede of derde keer te gebruiken, dragen bedrijven bij aan duurzaamheid. Ten derde zijn de mogelijkheden op voorinstellen enorm toegenomen. “Vroeger was een bewerkingsmachine ingesteld op vaste gereedschapsafmetingen. 

Week het gereedschap in bijvoorbeeld de lengtemaat af, dan was het vaak eenvoudiger om een nieuw gereedschap te bestellen. Dankzij voorinstellen kan er heel eenvoudig worden gekozen voor een gereedschap met een kortere lengtemaat, waardoor herslijpen ook tot de mogelijkheden behoort.

Herslijpen

Om transparantie te verkrijgen in de kosten die gepaard gaan met het herslijpen van gereedschappen, heeft Slijptechniek Vereijkens een slijpbeleid opgesteld. “Met dit slijpbeleid weet de klant altijd waar die aan toe is. Er zijn geen onverwachte kosten voor bijvoorbeeld het herslijpen van gereedschappen die erger beschadigd zijn dan andere of voor het aanbrengen van een bepaalde radius of coating. 

Het zit allemaal in een vaste prijs die we van tevoren met de klant hebben afgesproken. Met behulp van ons slijpbeleid ontzorgen we vervolgens de klant: de gereedschappen komen bij ons binnen, we bekijken welke gereedschappen wel te herslijpen zijn en welke niet en vervolgens brengen we het gereedschap weer volledig in originele staat terug”, vertelt Hendricks. Röttjers vult aan: 

“Het herslijpen van een gereedschap kost een derde van een nieuw gereedschap. Vroeger werden versleten gereedschappen gewoon weggegooid, maar dat is tegenwoordig wel anders.” Dat heeft volgens Röttjers met een aantal factoren te maken. Aan de ene kant worden maakbedrijven steeds bewuster van de gereedschapskosten die door de stijgende prijzen van hardmetaal toenemen. Ook duurzaamheid speelt in toenemende mate een rol bij bedrijven. 

Het maken van verspanende gereedschappen gaat gepaard met veel chemische processen. Door gereedschappen voor een tweede of derde keer te gebruiken, dragen bedrijven bij aan duurzaamheid. Ten derde zijn de mogelijkheden op voorinstellen enorm toegenomen. “Vroeger was een bewerkingsmachine ingesteld op vaste gereedschapsafmetingen. 

Week het gereedschap in bijvoorbeeld de lengtemaat af, dan was het vaak eenvoudiger om een nieuw gereedschap te bestellen. Dankzij voorinstellen kan er heel eenvoudig worden gekozen voor een gereedschap met een kortere lengtemaat, waardoor herslijpen ook tot de mogelijkheden behoort.

Complexiteit is de uitdaging

Spiralen, koelkanalen, verschillende tandverdelingen, snijkantsafrondingen en coatings zijn slechts een paar onderwerpen die het herslijpen van snijgereedschap uitdagend maken. Gereedschapsleveranciers ontwikkelen steeds complexere snijgereedschappen. Voor Vereijkens is de uitdaging om mee te ontwikkelen met deze toenemende complexiteit. 

“De contouren van snijgereedschappen worden alsmaar complexer dus we hebben veel geïnvesteerd in meetsystemen om die contouren in te kunnen meten. Neem de tandverdeling. Vroeger was elke tand op een gereedschap hetzelfde. Nu is het al bijna standaard dat tanden op een gereedschap verschillend verdeeld zijn. Ook de koelkanalen, spiralen en oplossingen die resonantie in het gereedschap tegengaan, maken herslijpen een uitdaging. 

En dan is er nog de coating. Ieder merk gereedschap heeft zijn eigen bijzonderheden in de coating. We werken samen met een gerenommeerd coatingscentrum om die eigenschappen volledig te kunnen evenaren”, vertelt Röttjers. Om nieuwe klanten te overtuigen van de kwaliteit van herslepen gereedschappen herslijpt Vereijkens gratis een testpakketje. Op die manier is het mogelijk om te ervaren hoe herslepen gereedschappen zich verhouden tot nieuwe gereedschappen.

 “We horen soms van onze klanten dat de snijeigenschappen van onze herslepen gereedschappen beter zijn dan van nieuwe gereedschappen. Daar doen we het toch voor”, aldus Hendricks.

Complexiteit is de uitdaging

Spiralen, koelkanalen, verschillende tandverdelingen, snijkantsafrondingen en coatings zijn slechts een paar onderwerpen die het herslijpen van snijgereedschap uitdagend maken. Gereedschapsleveranciers ontwikkelen steeds complexere snijgereedschappen. Voor Vereijkens is de uitdaging om mee te ontwikkelen met deze toenemende complexiteit. 

“De contouren van snijgereedschappen worden alsmaar complexer dus we hebben veel geïnvesteerd in meetsystemen om die contouren in te kunnen meten. Neem de tandverdeling. Vroeger was elke tand op een gereedschap hetzelfde. Nu is het al bijna standaard dat tanden op een gereedschap verschillend verdeeld zijn. Ook de koelkanalen, spiralen en oplossingen die resonantie in het gereedschap tegengaan, maken herslijpen een uitdaging. 

En dan is er nog de coating. Ieder merk gereedschap heeft zijn eigen bijzonderheden in de coating. We werken samen met een gerenommeerd coatingscentrum om die eigenschappen volledig te kunnen evenaren”, vertelt Röttjers. Om nieuwe klanten te overtuigen van de kwaliteit van herslepen gereedschappen herslijpt Vereijkens gratis een testpakketje. Op die manier is het mogelijk om te ervaren hoe herslepen gereedschappen zich verhouden tot nieuwe gereedschappen.

 “We horen soms van onze klanten dat de snij-eigenschappen van onze herslepen gereedschappen beter zijn dan van nieuwe gereedschappen. Daar doen we het toch voor”, aldus Hendricks.

Specials

Naast het herslijpen van gereedschappen, ontwikkelt en produceert Vereijkens ook nieuwe speciaal gereedschappen. Dit zijn over het algemeen combigereedschappen die meerdere bewerkingen in één gereedschap combineren. Vereijkens ontwikkelt deze gereedschappen aan de hand van een tekening van het werkstuk die de klant als dxf-file kan insturen. 

Vervolgens wordt dan gekeken voor welk materiaal het gereedschap is bedoeld en hoe het werkstuk wordt benaderd. Hierbij is het mogelijk om het gereedschap uit te voeren met interne koelkanalen. 

“De vraag naar specials is groot. Bedrijven zoeken manieren om efficiënter te produceren. Door meerdere bewerking in één gereedschap te stoppen, kun je het aantal gereedschappen sterk reduceren en tevens het aantal gereedschapswisselingen. Zo hebben we recent een frees ontwikkeld voor het in een keer aanbrengen van zes contouren. 

Voorheen waren hier zes verschillende processtappen voor nodig. Bij grotere series is hier natuurlijk ontzettend veel winst mee te behalen”, besluit Röttjers

Specials

Naast het herslijpen van gereedschappen, ontwikkelt en produceert Vereijkens ook nieuwe speciaal gereedschappen. Dit zijn over het algemeen combigereedschappen die meerdere bewerkingen in één gereedschap combineren. Vereijkens ontwikkelt deze gereedschappen aan de hand van een tekening van het werkstuk die de klant als dxf-file kan insturen. 

Vervolgens wordt dan gekeken voor welk materiaal het gereedschap is bedoeld en hoe het werkstuk wordt benaderd. Hierbij is het mogelijk om het gereedschap uit te voeren met interne koelkanalen. 

“De vraag naar specials is groot. Be-drijven zoeken manieren om efficiënter te produceren. Door meerdere be-werking in één gereedschap te stoppen, kun je het aantal gereedschappen sterk reduceren en tevens het aantal gereedschapswisselingen. Zo hebben we recent een frees ontwikkeld voor het in een keer aanbrengen van zes contouren. 

Voorheen waren hier zes verschillende processtappen voor nodig. Bij grotere series is hier natuurlijk ontzettend veel winst mee te behalen”, besluit Röttjers.

Voor al uw slijpwerk en snijgereedschappen

Of het nu gaat om het leveren van specialistisch snijgereedschap, het onderhoud hiervan of waar nodig de reparatie bij Slijptechniek Vereijkens bent u op de juiste plek, wij zijn de specialist bij uitstek op deze gebieden.

Neem geheel vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Stuur ons een bericht!

Stuur ons een bericht!